Om fintech-bolaget Northmill

Vi är ett svenskt fintech-bolag som utvecklar enkla och innovativa finansiella tjänster för alla med hjälp av modern teknik, innovation och fantastiska medarbetare.

Historia

Northmill grundades 2006 och är ett fintech-bolag som utvecklar finansiella tjänster för konsumenter och fokuserar på sparande, krediter och försäkringar. När Northmill etablerades såg vi att traditionella aktörer, på grund av brist på ny teknik, stängde ute en stor del av befolkningen från vardagliga finansiella tjänster. Genom ny teknik förbättrar vi människors privatekonomi och skapar ett mer inkluderande finansiellt system som främjar utveckling och samhället i stort.

Vi har hjälpt över 200 000 kunder med innovativa finansiella tjänster och har under 2019 lanserat Rebilla - en tjänst som gör det möjligt för alla med en befintlig kredit att spara pengar. Mer om lanseringen av Rebilla kan du läsa om till exempel i Breakits intervju med Northmill.

Under tillsyn av Finansinspektionen

Northmill står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillsynen är till för att säkerställa att verksamheten uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning.
Northmill har även tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet som registrerad betaltjänstleverantör i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster.

Ett aktivt arbete mot penningtvätt

Enligt svensk lag är finansbolag skyldiga att kontinuerligt bedöma om det föreligger risk för penningtvätt eller om pengar används för att finansiera terrorism. Det betyder att ett finansbolag skall ha goda kunskaper om sina kunder och deras ekonomiska affärer i samband med att en affärsrelation inleds. Vi välkomnar den här typen av lagstiftning och bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete i syfte att säkerställa att vi alltid följer gällande regler och rekommendationer.

Milstolpar

2006

Northmill grundas i Stockholm. Visionen: Genom ny teknik förbättra människors privatekonomi och skapa ett mer inkluderande finansiellt system som främjar utveckling och samhället i stort.

2007

Northmill utvecklar sin egen teknikplattform och inleder kreditgivning till privatpersoner i Sverige under varumärket Easycredit.

2013

Northmill växlar upp ordentligt och inleder sin multibrand-strategi genom att lansera sin andra produkt Credigo. Den kundcentrerade produkten, helt fri från avgifter, blir en omedelbar succé och genombrottet är ett faktum.

2015

Northmill etableras i Finland och lanserar samtidigt vår första kontokredit som ger kunden en buffert att använda vid behov. Den innovativa och användarvänliga produkten får namnet Credway. Den magiska gränsen 100 000 kunder nås.

2016

Med över 150 000 kunder totalt och med ett färskt tillstånd som svenskt finansiellt institut under tillsyn av Finansinspektionen tar Northmill ytterligare ett stort steg i vår tillväxtresa och etablerar sig i Polen.

2017

Northmills framgångsresa fortsätter. Företaget lanserar sin första försäkringsprodukt, växer till över 70 anställda och lämnar in ansökan hos Finansinspektionen om att bedriva bankverksamhet.

2019

2019 lanseras bolagets fjärde varumärke, Rebilla Reduce. En nästa generations produkt som riktar sig till alla, i syftet att hjälpa människor spara både tid och pengar. Som alltid, stod kunden i centrum vid utvecklingen av Rebilla Reduce, och vi gjorde det möjligt med hjälp av teknik.

Northmill växlar upp och anställer en ny CTO.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...