Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Försäkra ditt lån

Hos oss på Credway kan du försäkra ditt lån ifall du skulle drabbas av sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Vad är ett kreditskydd?  

Hur går det till?   

Vem kan teckna försäkringen?  

Hur ansluter jag mig?

Vad är ett kreditskydd?

Ibland händer det saker i livet vi inte kan planera för. Då kan det vara tryggt att ha ditt lån försäkrat. Ett kreditskydd fungerar som en försäkring för ditt lån och ger livet ett extra lager av trygghet.

 Planera för det oförutsedda

Hur fungerar kreditskyddet?

Credways Kreditskydd tar över avbetalningen av ditt lån ifall du blir sjuk, arbetslös eller avlider, för mer detaljerad information vänligen läs igenom förköpsinformation samt villkor längre ned på sidan.

Månadskostnaden för försäkringen är 0,64 % av utnyttjat kreditbelopp. I det fall att du har ett utestående lånebelopp på 10 000 kr kostar låneskyddet 64 kr i månaden.

Kreditskyddet är helt frivilligt och kan när som helst sägas upp.

 0,64% av din utestående skuld

 Säg upp när du vill

Vem kan teckna kreditskydd?

För att teckna ett kreditskydd behöver du uppfylla följande villkor:

 En aktiv kredit på Credway
 Minst 18 år och högst 64 år
 Haft en fast anställning i minst sex månader
 Du är fullt arbetsför


Här kan du ta del av produktbladför- och efterköpsinfo samt villkor för Credways Kreditskydd. 

Hur tecknar jag låneskyddet?

För att teckna kreditskydd hos Credway loggar du in på "Mina sidor" och navigerar dig till fliken "låneskydd". Därefter följer du instruktionerna på skärmen.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...