Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Om cookies

Credway.se använder så kallade cookies på sin webbplats för att förbättra besökarens upplevelse av webbsidan och för att samla in statistik om antalet besökare och annan information om trafiken på www.credway.se.

En cookie är en liten textfil som sparas i besökarens webbläsare och används bland annat för att ge besökaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen och för att föra statistik över antalet besökare från olika kanaler som t ex andra webbplatser och internetpublikationer.

Det finns två typer av cookies, sessions-cookies och permanenta cookies. En sessions-cookie existerar bara under tiden man är på en webbplats och försvinner när man lämnar den. Den andra typen sparas permanent på besökarens dator som en liten textfil.

Alla typer av cookies som används på Credway.se syftar till att mäta och föra statistik över trafiken på webbplatsen, från vilka kanaler den kommer (t ex från Google eller från annonser på andra webbplatser), hur många besök som leder till fullföljda låneansökningar och liknande. Detta sker dock helt opersonligt, d v s den statistiska informationen är inte kopplad till en specifik besökare då syftet inte är att kartlägga en enskild besökares beteende, eller att på något annat sätt hota en besökares integritet eller säkerhet.

I de flesta webbläsare kan man göra inställningar för att blockera cookies från de webbplatser som man besöker eller för att uppmärksamma användaren när en cookie har sparats från en webbplats. Man kan även rensa alla cookies på sin dator m h a speciella funktioner i webbläsarna. Läs användarinstruktionen eller hjälptexten i din webbläsare för mer information om inställningar för cookies.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...