Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Northmill

Northmill är ett svenskt innovationsbolag inom fintech som utvecklar enkla och trygga finansiella tjänster för alla med hjälp av modern teknik, innovation och mycket passion.

Northmills historia

Northmill grundades i Stockholm 2006. Marknaden präglades då av gammalmodiga och stela aktörer som i onödan stängde ute en stor del av svenska befolkningen från tillgång till vardagliga finansiella tjänster. Genom att tidigt anamma den senaste tekniken förenklade Northmill vardagsekonomin för svenskarna på ett sätt som de flesta traditionella aktörerna inte kunde eller ville göra.

Idag når Northmill ut till över 200 000 kunder med sina innovativa finansiella tjänster och har under 2019 lanserat Rebilla - Den mobila hubben för din vardagsekonomi.

Under tillsyn av Finansinspektionen

Northmill AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillsynen är till för att säkerställa att verksamheten uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning samt i Konsumentkreditlagen, KKL (2010:1846).

Aktivt arbete mot penningtvätt

Enligt svensk lag är finansbolag skyldiga att kontinuerligt bedöma om det föreligger risk för penningtvätt eller om pengar används för att finansiera terrorism. Det betyder att ett finansbolag skall ha goda kunskaper om sina kunder och deras ekonomiska affärer i samband med att en affärsrelation inleds.

Milstolpar

2006

Northmill grundas i Stockholm. Här börjar historien om uppstickarföretaget som inte visste att det skulle vara med och förändra den svenska konsumentkreditmarknaden.

2007

Varumärket Easycredit lanseras och blir snabbt  marknadsledande på små och korta lån. Fokus ligger på att förenkla och förbättra finansiella tjänster för privatpersoner med hjälp av modern teknik.

2011

Produktutbudet breddas och Kvartalslånet lanseras. Nu kan kunder ansöka om lån på upp till 10 000 kr i upp till tre månader. Kundanskaffningsfrekvensen ökar snabbt och Northmill har totalt 15 000 kunder.

2013

Northmill lanserar varumärket Credigo i Sverige och är totalt åtta medarbetare, som alla jobbar för att fortsätta förenkla kundernas ekonomiska vardag.

2014

Årslånet lanseras och i och med detta kan kunder ansöka om lån på upp till 20 000 kr med en löptid på upp till fem år.

2015

Varumärket Credway lanseras, ett modernt och flexibelt kreditkonto med konkurrenskraftiga priser. Samtidigt etableras Northmill i Finland under varumärket Credigo. Den magiska gränsen 100 000 kunder nås. Northmill beviljas LVK-tillstånd av Finansinspektionen.

2016

Northmill har över 200 000 kunder och etablerar sig som en av de största aktörerna på den finska marknaden för konsumentkrediter.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...