Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Northmill

Northmill AB grundades 2006 och har sedan dess, med stor passion, strävat efter att förenkla finansiella tjänster.

Med innovationskraften hos det moderna fintech-bolaget har Northmill varit med och förändrat beteendet hos tusentals konsumenter.

Teknik och finans

Teknik och finans går hand i hand. Nya insikter om användarbeteenden och digitala vanor skapar möjligheter men också utmaningar. Därför är det ingen tillfällighet att fintechbranschen drivs av unga företag som Northmill.

Northmills vision

Northmills idé är att kombinera teknik och finans för att på sikt skapa framtidens bank. Vi tror att den nya banken är digital och att alla banktjänster vi behöver kommer att rymmas i vår ficka. Inga kontor eller papper, utan helt enkelt en smart, mobil och modern bank som tillhandahåller de populäraste tjänsterna.

Under tillsyn av Finansinspektionen

Northmill AB står under tillsyn av Finansinspektionen. Tillsynen är till för att säkerställa att verksamheten uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning samt i Konsumentkreditlagen, KKL (2010:1846).

Hög integritet

Som kund ska man alltid kunna känna sig trygg hos Northmill. Vi följer självklart Personuppgiftslagen (PUL) och har utformat en intern integritetspolicy. Dessutom investerar Northmill kontinuerligt tid och resurser för att fortsätta ha den säkraste tekniken på marknaden.

Aktivt arbete mot penningtvätt

Enligt svensk lag är finansbolag skyldiga att kontinuerligt bedöma om det föreligger risk för penningtvätt eller om pengar används för att finansiera terrorism. Det betyder att ett finansbolag skall ha goda kunskaper om sina kunder och deras ekonomiska affärer i samband med att en affärsrelation inleds.

Historia

Northmill har haft en snabb och intensiv resa och befinner sig just nu i den starkaste tillväxtfasen någonsin. Här följer ett antal viktiga händelser i företagets historia.

Milstolpar

2006

Northmill grundas i Stockholm. Här börjar historien om uppstickarföretaget som inte visste att det skulle vara med och förändra den svenska konsumentkreditmarknaden.

2007

Varumärket Easycredit lanseras och blir snabbt  marknadsledande på små och korta lån. Fokus ligger på att förenkla och förbättra finansiella tjänster för privatpersoner med hjälp av modern teknik.

2011

Produktutbudet breddas och Kvartalslånet lanseras. Nu kan kunder ansöka om lån på upp till 10 000 kr i upp till tre månader. Kundanskaffningsfrekvensen ökar snabbt och Northmill har totalt 15 000 kunder.

2013

Northmill lanserar varumärket Credigo i Sverige och är totalt åtta medarbetare, som alla jobbar för att fortsätta förenkla kundernas ekonomiska vardag.

2014

Årslånet lanseras och i och med detta kan kunder ansöka om lån på upp till 20 000 kr med en löptid på upp till fem år.

2015

Varumärket Credway lanseras, ett modernt och flexibelt kreditkonto med konkurrenskraftiga priser. Samtidigt etableras Northmill i Finland under varumärket Credigo. Den magiska gränsen 100 000 kunder nås. Northmill beviljas LVK-tillstånd av Finansinspektionen.

2016

Northmill har över 200 000 kunder i sin databas och etablerar sig som en av de största aktörerna på den finska marknaden för konsumentkrediter.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...