Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Bank, finansbolag eller låneförmedlare?

Vad är egentligen en bank? Och vad skiljer en riktig bank från ett finansbolag, ett kreditmarknadsbolag eller en låneförmedlare? Här går vi igenom de olika bolagsformerna som är verksamma inom finansbranschen.

Bank

För att ett bolag ska få kalla sig bank behöver de först ett speciellt tillstånd från Finansinspektionen kallat bankoktroj. (FI). En traditionell bank sysslar i huvudsak med inlåning, utlåning och överföring av kapital. Men banker har också möjligheten att syssla med andra finansiella tjänster som till exempel handel med värdepapper. Bankernas sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Det betyder att sparare i banken får upp till 100 000 Euro tillbaka av staten om banken skulle gå i konkurs. Alla banker är även under tillsyn av FI som ska säkerställa att banken följer de lagar och regler som gäller för marknaden.

Här kan du läsa mer om olika banker.

Kreditmarknadsbolag

Ett kreditmarknadsbolag är ett aktiebolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansieringsrörelse. Precis som en bank kan ett kreditmarknadsbolag bedriva både inlåning och utlåning.

Även den statliga insättningsgarantin gäller för denna bolagsform. Dock får man inte spara högre summor än vad insättningsgarantin täcker, vilket är högst 100 000 euro.

Läs mer om svenska kreditmarknadsbolag.

Finansbolag

Ett finansbolag är ett företag som bedriver någon slags verksamhet för att frigöra kapital, antingen till privatpersoner eller mot andra företag. Själva begreppet finansbolag är till skillnad från bank ingen juridisk term, därför krävs det inga särskilda tillstånd för att ett företag ska få kalla sig för ett finansbolag.

Däremot krävs tillstånd för att bedriva utlåning av olika slag. Traditionella tjänster som finansbolag erbjuder är bland annat Factoring, Leasing samt avbetalningslösningar. Ett finansbolag kan även vara verksamt inom utlåning och erbjuda exempelvis konsumentkrediter.

Skillnaden mellan ett finansbolag och en bank är att banken har banktillstånd, vilket bland annat innebär att de har rätt att låna in pengar som är skyddade av den statliga insättningsgarantin.

Här kan du läsa mer om finansbolag verksamma i Sverige.

Låneförmedlare

En låneförmedlare lånar i motsats till vad många tror inte ut pengar utan jämför olika lån och låter konsumenten välja det lån som passar henne bäst. Lånefömedlaren låter kunden ansöka om lån hos flera långivare samtidigt, med endast en kreditupplysning, och sedan välja det erbjudande som är mest fördelaktigt.

Låneförmedlaren får sedan en liten provision av långivaren för varje lån som förmedlas. Liknande verksamheter är jämförelsesajter, som jämför priset på olika varor och produkter men inte säljer själv.

Här kan du läsa mer om kända svenska låneförmedlare.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...