Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

SKEF - Branschföreningen för snabblåneföretagen i Sverige

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, S.K.E.F, är en branschförening för företag som erbjuder konsumenter korta lån. Föreningen arbetar för en branschpraxis byggd på god kreditgivningssed i syfte att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter på den svenska snabblånemarknaden.

För att bli medlem behöver man bl.a. uppfylla kapitalkrav och genomgå en sex månaders karenstid under vilken kreditgivaren granskas löpande utifrån föreningens stadgar och etiska regler. Vidare måste företaget uppfylla följande krav:

Registrering hos Finansinspektionen
Kreditgivaren ska vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd för bank- och finansieringsrörelse.

Skydd av individens personliga integritet
Kreditgivaren måste följa Personuppgiftslagen och ha löpande rutiner och policyregler kring integritet och skydd av låntagare.  

Stabil verksamhet
Kreditgivaren ska driva verksamheten efter sunda principer vilket betyder att kreditgivaren ska vara ekonomiskt stabil och drivas efter långsiktiga verksamhetsmål.

SKEF logotyp

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...