Hur mycket vill du låna?

 • Kreditbelopp:
 • Månadsränta:

Allt om konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en lag som gäller när företag säljer varor till dig som konsument. Lagen finns för att skydda kunden och är tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att företaget inte kan ge dig sämre villkor än de som står i lagen. Om ett företag har någon regel som går emot det som står i konsumentköplagen är det ändå lagen som gäller och företagets egen regel är ogiltig.

 Så hanterar du reklamation
 Hur vet jag om varan är felaktig?

Rättigheter om varan är felaktig
När kan jag häva ett köp?
Alla villkor för garanti
Då gäller öppet köp och bytesrätt
Konsumentköplagen när du köper bil

När gäller konsumentköplagen?

Lagen innehåller bland annat vilka krav du som köpare kan ställa på företaget och vilka regler som gäller om något är fel med varan du köpt. Konsumentköplagen gäller alla varor du köper från ett företag, också begagnade och prissänkta grejer.

Konsumentköplagen gäller:

 • Köp av lösa saker. Det betyder saker som till exempel bilar, kläder och livsmedel.
 • Byte av lösa saker.
 • Vid specialbeställningar av varor som ska tillverkas.

Konsumentköplagen gäller inte:

 • Köp mellan privatpersoner, till exempel då du köper något via en köp- och säljsida.
 • Köp av fast egendom.
 • Köp av arrende- eller hyresrätter, eller andra nyttjanderätter.

Förväxla inte konsumentköplagen med andra lagar

Det finns några andra lagar som man lätt kan förväxla med konsumentköplagen men som inte är samma sak. De här lagarna gäller saker som inte inkluderas i konsumentköplagen av en eller annan orsak, till exempel om det inte gäller en vara, tillägg som gäller då du handlar på distans, eller då ett köp sker mellan två privatpersoner eller två företag.

Några av de lagarna är:

 • Konsumenttjänstlagen gäller när du köper en tjänst av ett företag. Det här kan vara till exempel husrenovering, bilreparation eller reparation av någon apparat. Den här lagen är också tvingad till kundens förmån, men gäller alltså tjänster och inte varor.
 • Distansavtalslagen gäller när du på distans ingår någon form av avtal med ett företag. Till exempel då du köper något via över telefon, via nätet eller via postorder.
 • Köplagen är lagen som gäller då du som privatperson köper något av en annan privatperson, till exempel via köp- och säljsidor, eller då företag säljer till ett annat företag. Den här lagen är inte tvingad. Det betyder att man kan komma överens om något annat än det som köplagen säger.
 • Konsumentkreditlagen gäller när du köper något på avbetalning eller nyttjar en kredit.

Avbeställning av vara

Innan varan har levererats till dig har du alltid rätt att avbeställa den, och företaget kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för det. Om företaget haft någon form av kostnad i samband med att du gjort själva beställningen har de ändå rätt att kräva ersättning av dig för den kostnaden.

Dröjsmål vid leverans

Om du har beställt något och det sedan blir försenat och varan inte levereras inom tiden eller på dagen ni avtalat om har du som konsument rätt att:

 • Hålla inne betalning.
 • Begära skadestånd.
 • Kräva att företaget genomför köpet och levererar varan.
 • Häva köpet ifall förseningen påverkar dig mycket, eller om en viss leveranstid var avgörande för att du skulle ingå avtalet och företaget visste detta.

Reklamation

Om något är fel med varan du köpt har du alltid reklamationsrätt. I Sverige har du rätt att reklamera i tre år. Då du reklamerar betyder det att du meddelar företaget om felet och varför du anser att varan är felaktig. Efter att du upptäckt felet ska du reklamera inom skälig tid, gör du det inom två månader räknas det alltid som skälig tid.

Inom EU har du alltid rätt att reklamera en vara upp till två år från att du fått den, men många länder erbjuder längre tid än det.

Vad som gäller vid reklamation

Om något är fel på varan då du köper den eller då den levereras till dig ansvarar företaget du köpte den av för detta. Om ett fel visar sig inom sex månader från köpet antas det har funnits där från början, såvida inte företaget kan bevisa att det inte var så.

Om du hittar ett fel på varan efter dessa sex månader är det upp till dig att bevisa att felet fanns där från början. Företaget ansvarar inte heller för fel du orsakat genom att vanvårda produkten, eller genom att inte följa skötselanvisningarna.

När räknas varan vara felaktig?

Varan är felaktig om:

 • Den är trasig.
 • Bruksanvisning saknas, eller finns bara på ett språk du inte behärskar.
 • Den inte stämmer överens med vad ni avtalat om, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
 • Den är i sämre skick än den borde vara utifrån pris, ålder och andra förutsättningar.
 • Företaget inte upplyst dig om detaljer de borde upplyst dig om gällande varan.
 • Företaget har installerat varan, men något är fel med installationen.

Vilka är mina rättigheter om varan är felaktig?

I första hand har företaget rätt att erbjuda reparation eller ge en likvärdig vara, så länge det sker inom rimlig tid och inte leder till extra besvär för dig.

Om något är fel med varan du köpt kan du:

 • Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • Kräva att få en annan likvärdig vara.
 • Kräva att få varan reparerad.
 • Hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.
 • Häva köpet om felet är av stor betydelse för dig.

Skadestånd

Om felet varan har på något vis förorsakat kostnader för dig har du rätt till ersättning för dessa. Om felet har lett till att något som tillhör dig eller din familj har skadats kan du också få ersättning för detta, till exempel om golvet skadats av att en tvättmaskin eller diskmaskin läcker vatten.

När kan jag häva ett köp?

När du häver köpet betyder det att du får pengarna tillbaka.

Du kan häva ett köp om något är fel på varan och reparation eller att få en likvärdig vara inte är aktuellt, inte kan ske inom skälig tid eller utan att det ställer till med betydande problem för dig. Du kan också häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig, försening i leverans påverkar dig mycket, eller om en viss leveranstid var avgörande för att du skulle ingå avtalet och företaget visste om det vid köpet.

Garanti

Garanti utökar rättigheterna och säkerheten som du redan har via konsumentköplagen, men ändrar inte på dina rättigheter via lagen.

Garanti betyder att säljaren eller tillverkaren ansvarar för att varan du köpt fungerar och håller kvalitén. Till skillnad från reklamationsrätten som du alltid har behöver företagen inte erbjuda någon garanti för varan du köper och innefattas alltså inte av konsumentköplagen.

Företagen får själva bestämma om de erbjuder någon form av garanti, och om de erbjuder det bestämmer de själva vad som innefattas av den. Säljaren ska då ge skriftlig information om vad som innefattas. Ibland kan det också vara tillverkaren som erbjuder garanti på sina produkter. Om något går sönder och det innefattas av garantin åtgärdas felet kostnadsfritt.

Det finns ändå gånger då garantin inte gäller. Det är om:

 • Varan har varit med i en olycka efter att du fått den.
 • Du inte följt skötsel- och serviceanvisningarna.
 • Använt den på ett onormalt sätt eller på annat sätt vanvårdat den.

Har jag alltid rätt till öppet köp och bytesrätt?

Konsumentköplagen säger inget om att öppet köp eller bytesrätt behöver erbjudas, vilket betyder att butiker själva väljer om de vill erbjuda detta, och i så fall hur lång tid du har på dig att ångra dig eller byta ut något. För att veta säkert vad som gäller är det bäst att fråga i butiken innan du köper varan.

Om du däremot köper något på distans, alltså till exempel via telefon eller över nätet, har du tack vare distansavtalslagen alltid minst 14 dagar på dig att ångra ditt köp.

Konsumentköplagen då du köper en bil

Konsumentköplagen gäller inte om du köper något av en annan privatperson. I sådana fall är det köplagen som gäller, och den erbjuder ett sämre skydd än konsumentköplagen. Du har till exempel ingen ångerrätt och det är avtalet som avgör vad som räknas som felaktigt i varan, och säljaren kan friskriva sig från ansvar för fel.

Om du däremot köper en bil från en bilhandlare täcks köpet av konsumentköplagen, precis som vid köp av vilken annan vara som helst. Också då du köper en begagnad bil är det konsumentköplagen som gäller. Det enda undantaget för konsumentköplagen är när du leasar din bil. När du köper en bil har du rätt att avbeställa den ända fram till leveransdagen. Bilhandlaren kan kräva ersättning för eventuella kostnader på grund av beställningen, och kostnaderna ökar ofta ju närmare leveransdatumet avbeställningen görs.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...