Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Ränta på ränta

Ränta på ränta innebär kortfattat att du får ränta på de pengar du satt in på banken men även ränta på avkastningen. Det betyder att du inte bara får ränta på den ursprungliga investeringen utan dessutom ränta på den genererade räntan.

Räkneexempel

Vi kan anta att du har satt in 10 000 kr och får 5 % i ränta. Efter första året har du 10 500 kr. Året efter får du inte bara 500 kr i ränta utan 525 kr, alltså 5% av 10 500 kr. Med andra ord så fick du 25 kr i ränta på de 500 kr i ränta du fick tidigare år. Efter år 2 har du 11 025 kr och efter år 3 har du 11 576 kr.

LÄS ÄVEN: Kapitaltillskott kan höja värdet på din lägenhet

Pengar förökar sig

Det var Benjamin Franklin som sa att ”tid är pengar” och ”pengar till sin natur är fruktsamma och förökar sig”. Ränta på ränta är beviset på att ju tidigare du påbörjar ett sparande, desto längre tid kan pengarna arbeta för dig.

Om du låter den utbetalda räntan stå kvar på kontot kommer du alltså att få ränta även på detta kapital. Därför gäller det att hitta ett sparkonto med så hög ränta som möjligt. Jämför alltid bankernas olika sparkonton och fundera över hur länge du vill låsa in pengarna.

Spargris

Spara regelbundet

Desto högre ränta, desto fortare växer också ditt kapital. När du går med på att låsa pengarna en längre tid kommer du oftast ha möjlighet att få en högre ränta på insatt kapital. Investera pengar regelbundet, exempelvis varje månad från din lön.

Då kommer ditt kapital att växa mycket fortare och detta visar hur kraftfullt ränta på ränta är. Men i dessa tider av lägre ränta kan det vara frestande att hitta andra placeringar eller att tvärtom låna istället för att spara. Att amortera av lånet på sin bostad är också en sparform men hur mycket du ska amortera finns inget givet svar på.

När räntan går upp

Tänk dock på att även en liten ränta är en ränta och att många bäckar små, snabbt blir en stor å. När bankernas inlåningsränta går upp, kommer de med mycket insatt kapital tillhöra de stora vinnarna. De med stora skulder kommer få svårt att betala sina räntor och därför är ett sparande alltid att rekommendera.

 Ränta på ränta kallas även kumulativ ränta eller sammansatt ränta.

2016-07-19

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...