Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev kallas även för låneavtal eller kreditavtal och är ett juridiskt bevis på en skuld. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på att skulden existerar.

När du skriver under eller godkänner ett skuldebrev erkänner du en skuld. Brevet är det juridiska beviset på att du tagit ett lån. Skuldebrev gäller endast pengar och ska inte förväxlas med pantbrev.

Alla som lånar pengar av en bank eller annat kreditinstitut skriver under ett skuldebrev, antingen skriftligt eller elektroniskt med Mobilt Bank-ID.

Ett skuldebrev är i vardagligt tal samma sak som ett låneavtal. När du godkänt ett låneavtal står du juridiskt sett i skuld till långivaren. Avtalet binder dig vid skulden till dess att du betalat tillbaka hela beloppet. Ett annat vanligt namn på ett skuldebrev är kreditavtal.

Vad innehåller ett skuldebrev?

I ett avtal om en skuld ska följande framgå:

  1. De som berörs av avtalet. D.v.s vem som är långivare respektive låntagare.
  2. Storleken på lånet (kreditbeloppet).
  3. Lånets ränta.
  4. Eventuella avgifter (för avisering, uppläggningsavgift m.m).
  5. Lånets löptid.
  6. Amorteringsplan (Är det rak amortering eller annuitetslån?).
  7. Förseningsavgifter eller dröjsmålsvilkor.
  8. Övriga villkor.

LÄS MER: Vad innebär ränta på ränta?

Exempelvis har du som låntagare rätt att förtidsinlösa hela lånet när du vill. En långivare kan inte tvinga en låntagare att binda upp sig på en viss återbetalningstid. Om du förtidsinlöser ett lån betalar du bara ränta för den period lånet varit utestående.

Om fler än en person undertecknat ett skuldebrev är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt.

Jämför lån innan du ingår avtal

Innan du godkänner ett avtal bör du jämföra olika lån. Jämför räntan och glöm inte undersöka om lånet har några dolda avgifter. På Credway har vi marknadens bästa pris på lån upp till 20 000 kr. Lånets enda kostnad är ränta och du bestämmer själv hur mycket du betalar tillbaka varje månad.

2016-09-01

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...