Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Trängselskatt i Stockholm, Göteborg & Essingeleden

Se tider och priser för trängselskatten i Stockholm, Göteborg och på Essingeleden. 

Snabbnavigering

Tider & priser i Stockholm
Tider & priser i Essingeleden
Tider & priser i Göteborg
Vad är trängselskatt?
 Vad händer om du inte betalar?
Här är undantagen och avdragen du kan göra
Trängselskatt i Europa
 Så slipper du trängselskatt
Betalstationer i Göteborg
Betalstationer i Stockholm

 

Trängselskatt Stockholm tider

Tider Belopp i kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 25
7.30–8.29 35
8.30–8.59 25
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 25
16.00–17.29 35
17.30–17.59 25
18.00–18.29 15

Tiderna för trängselskatt i Stockholm varierar från 6:30 på morgonen till 18:29 på kvällen. Priserna gäller endast vardagar. Observera att juli månad är avgiftsfritt. Priserna är som högst under de tider vi reser som mest. Du sparar alltså pengar genom att välja tider då skatten är lägre.

Omvänt gäller att den som reser i rusningstid betalar mer och förmodligen också får köa längre. 

 

Trängelskatt Essingeleden tider

Tider Belopp i kronor
6.30–6.59 15
7.00–7.29 22
7.30–8.29 30
8.30–8.59 22
9.00–9.29 15
9.30–14.59 11
15.00–15.29 15
15.30–15.59 22
16.00–17.29 30
17.30–17.59 22
18.00–18.29 15

Beslut om trängselskatter fattas av Riksdagen och den skatt som tas ut är statlig, vilket innebär att intäkterna får användas av staten till investeringar över hela landet. Det innebär också allt som rör trängselskatterna hanteras av statliga Transportstyrelsen.

LÄS MER: Låna pengar till körkort

Däremot är det Stockholms stad som har i uppgift att följa upp trängselskattens effekter på trafiken, tillsammans med Trafikverket. Den som vill ta del av rapporter angående trafikutvecklingen hänvisas alltså till Stockholms stad.

 

Trängselskatt Göteborg tider

Tider Belopp i kronor
06:00–06:29 9
06:30–06:59 16
07:00–07:59 22
08:00–08:29 16
08:30–14:59 9
15:00–15:29 16
15:30–16:59 22
17:00–17:59 16
18:00–18:29 9
18:30–05:59 0

Trängselskatt tas ut för fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 9, 16 eller 22 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Trängselskattens tider i Göteborg startar tidigare än i Stockholm, redan 06:00, men priserna är generellt också lägre.

Flerpassageregeln är unik för Göteborg och innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna.

På lördagar, helgdagar, dag före helgdag samt under juli månad är det gratis. Syftet med trängselskatt i Göteborg är precis som i Stockholm att underlätta framkomligheten men intäkterna ska även användas för att finansiera bygget av Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg.

 

Vad är trängselskatt?

Trängselskatter infördes första gången 2006 i Stockholm och sedan januari 2013 även i Göteborg. Skatten kallas också för biltullar och avser en särskild avgift som tas ut för fordon som passerar en betalstation vid en viss tidpunkt.

Det kan jämföras med vägavgifter, som används på flera håll i Europa, med skillnaden att trängselskattens avsikt främst är att förändra beteenden snarare än att skapa intäkter till staten. 

I Sverige får vägavgifter endast tas ut på en nybyggd väg för att täcka kostnaderna för vägens byggande. Om vägen redan är byggd med allmänna medel, kan man enligt svensk lag inte i efterhand införa någon avgift.

I Stockholm betalar bilister trängselskatt när de passerar någon av stadens så kallade tullar. Med Stockholms tullar brukar man mena de platser i Stockholm där stadens stadstullar historiskt har legat. Systemet med stadstullar upphörde 1810, men begreppet lever kvar och man talar till exempel om att "bo innanför tullarna". 

I och med trängselskattens införande blev de gamla tullarna aktuella som betalstationer och många säger idag "biltullarna i Stockholm" när de egentligen menar trängselskatt. På så sätt har betydelsen utanför och innanför tullarna återfått lite av sin forna betydelse, då det numera på nytt är är förenligt med en avgift att passera den gamla stadsgränsen med bil.

Infördes efter folkomröstning

Debatten om trängselskatt i Stockholm har pågått i flera decennier men det var först 2006 som skatten infördes permanent. En folkomröstning anordnades om införandet av trängselskatt i Stockholm i samband med riksdagsvalet 2006. Dessutom bestämdes att man skulle inleda ett försök innan valet, det så kallade Stockholmsförsöket.

Stockholmsförsöket startade den 22 augusti 2005 i och med satsningen på utökad kollektivtrafik och avslutades den 31 juli 2006. Under perioden 3 januari – 31 juli 2006 pågick själva försöket med trängselskatt. Anledningen var att väljarna skulle få en uppfattning om vad man egentligen lade sin röst på. Försöket drog in två miljoner kronor till Vägverket redan första dagen. Biltullarna var nu här för att stanna.

Trängselskatt betalstation Stockholm
Betalstation söder om Stockholm

Betalstationernas placering

Totalt finns 20 betalstationer som omger Stockholms innerstad. Vid betalstationen registreras automatiskt passager in i och ut ur Stockholms innerstad under de tider som trängselskatt tas ut. I Göteborg finns 36 stationer.

Transportstyrelsens webbplats hittar du stationernas exakta placering samt kartor. 

Ska leda till färre bilar

Behovet av trängselskatter motiveras med att den som bidrar till trängsel och miljöproblem får betala för de samhällskostnader detta medför. Dock finns inget som säger att intäkterna inte kan användas för utbyggnad av infrastruktur.

Öresundsbron är ett exempel på en väg som finansieras delvis med avgifter och var den första i sitt slag i Sverige. I södra Europa har den här typen av vägavgifter varit vanligt förekommande under flera decennier.

I vårt grannland Norge används sedan tidigare ett system med vägavgifter, där betalstationerna är utplacerade över hela landet. Det första systemet med vägavgifter i norska tätorter etablerades kring infartslederna i Bergen.

Starkt motstånd

I både Stockholm och Göteborg var motståndet, åtminstone i början, stort mot att införa trängselskatt. Men många välkomnar också att bilister får göra rätt för sig, givet trängseln de skapar och inte minst påverkan på miljön.

Andra menar att de är beroende av bilen som transportmedel och knappt får ekonomin att gå ihop. De tycker att de straffas och att skatten slår för brett och orättvist mot de som har knappa resurser och få alternativ till bil. Några fler svenska städer än Stockholm och Göteborg är i dagsläget inte aktuella för att införa trängselskatt.

Syftet med skatten är att få trafiken att flyta på under hela dygnet genom att införa avgifter på särskilda sträckor. Avgifterna varierar mellan olika tidpunkter, från 0 kr och uppåt. Därför är trängselskatten dyrare under rusningstrafik.

Men i Sverige var också det uttalade syftet att minska bilismen och på lång sikt förändra människor beteenden. Genom att helt enkelt göra bilen dyrare hoppades politikerna styra om fler människor till kollektiva färdmedel eller cykel.

Cykel

Men samtidigt frigjordes kapacitet för de resenärer som fortsatte att åka bil. För att skatten inte ska upplevas som enbart en extra inkomst för staten, är det nödvändigt att realistiska alternativ till bilen finns att tillgå.

Brist på dåligt utbyggd kollektivtrafik har varit en stor källa till irritation bland många bilister, som upplever att de är helt beroende av bilen. Priset på kollektivtrafiken påverkar också viljan att undvika bilen.

Hur registreras bilarna?

Betalning av trängselskatt sker när ett fordon passerar en betalstation. Med hjälp av laserscanning och fotografering registreras fordonet och faktureras av Transportstyrelsen. Bilen bryter en första laserstråle när den passerar en betalstation.

En sändare och mottagare aktiveras samtidigt som en kamera fotograferar främre registreringsskylten. Därefter bryter fordonet den andra laserstrålen och den andra kameran utlöses, som tar en bild på bakre registreringsskylten. Även starkt nedsmutsade registreringsskyltar syns på bilderna.

Så fuskar vi med trängselskatten

I början var protesterna mot införandet av trängselskatt stora. Det rapporterades bland annat om en bilist som stannat framför en betalstation klockan 8.29 för att slippa undan billigare. Han fortsatte sedan färden 8.30 och tjänade fem kronor.

Tusentals passager gjordes dessutom med manipulerade skyltar vid Stockholms trängselstationer. Människor var på det hela taget mycket kreativa i sina sätt att lura staten. Ett av de billigare knepen gick ut på att helt enkelt med tejp ändra en bokstav eller siffra i registreringsnumret.

Andra satte på en osynlig plastlins på skylten, som bländade kameran och gjorde skylten omöjlig att tyda.Mer avancerade exempel på fusk inkluderar en ”keps” på skylten vilket döljer den övre delen av registreringsskylten.

Transportstyrelsen har också rapporterat om en elektronisk mekanism för att vända/vrida registreringsskylten. De grövsta fusken som rapporteras gäller oftast fall med stulna skyltar. Fusken har minskat med åren men förekommer fortfarande.

På sociala medier och i olika forum på nätet diskuteras frågan fortfarande ivrigt. Uppfinningsrikedomen är det inget fel på. För lagliga sätt att slippa trängselskatt, se längre ner i artikeln om undantag från trängselskatt.

 

6 fusk för att slippa betala trängselskatt

1. Manipulerad skylt med tejp, exempelvis genom att ändra F till ett E eller lägga till ett tecken på skylten för att skapa ett utländskt format på registreringsnumret.

2. Övertäckning av ett eller flera tecken på registreringsskylten.

3. Plastfilm för att "blänka" bort registreringsnumret.

4. "Keps" på skylten, vilket döljer övre del av registreringsskylten.

5. Användning av en stulen registreringsskylt.

6. Elektronisk mekanism för att vända eller vrida registreringsskylten 

Trängselskatten höjdes i Stockholm

Från och med måndag 4 januari 2016 höjdes trängselskatten i Stockholm. Upp till 35 kronor är priset för att passera en trängselskattezon, vilket kan jämföras med den tidigare högsta avgiften på 20 kronor. Som mest kan man få betala 105 kronor per dag, en markant ökning jämfört med det tidigare maxbeloppet 65 kronor. 

Dessutom infördes trängselskatt på Essingeleden, som tidigare varit en fredad zon. I snitt passerar 130 000 fordon vägsträckan per dygn och leden har stora problem med omfattande trängsel och bilköer, som sprider sig till kringliggande vägnät.

Betalstationerna längs Essingeleden placeras vid trafikplats Fredhäll samt trafikplats Kristineberg. Tidigare i år försvann även den så kallade ”Lidingöregeln”, som innebar att bilisterna slapp betala skatt till eller från Lidingö om resan tog minde än en halvtimme. 

Enligt Transportstyrelsen behövs de höjda priserna till att betala för satsningar på kollektivtrafiken. Politikernas mål med trängselskatten är nämligen att fler ska ställa bilen hemma och välja andra färdmedel. Dels för att värna om miljön men också för att öka framkomligheten för de som ändå väljer bilen. 

Gatulyktor och solnedgång i stadsmiljö

Hur används intäkterna?

En del av skatterna kommer att användas till att bygga Förbifart Stockholm, en motorväg som är tänkt att avlasta Essingeleden och binda samman de norra och södra delarna av länet.

Hittills har avgifterna inbringat över sex miljarder till statskassan och efter nyår beräknas 100 miljoner i månaden ticka in. För att undvika trängselskatt krävs att man åker till jobbet i god tid före morgonrusningen.

Ett annat alternativ är att använda de nya bildelningstjänster som börjar bli populära i Stockholm, där trängselskatten redan är inkluderad i priset. Nackdelen är att sådana tjänster endast finns tillgängliga i de centrala delarna av staden och inte passar för bilpendlarna. 

På lördagar, helgdagar, dag före helgdag samt under juli månad är det fortfarande gratis. Trängselskatten på Essingeleden beräknas inbringa cirka 350 miljoner kronor per år i statskassan. Maxbeloppet för ett fordon är 105 kronor per dag. 

Tecknad bil som kör på gatan

 

Vad händer om du inte betalar trängselskatt?

Om du inte betalar skatten i tid tillkommer det en tilläggsavgift på 500 kronor. I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avi med hur mycket du ska betala. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen.

Du ansvarar själv för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid åker du på en straffavgift på 500 kronor. Därför kan det vara smart att beställa autogiro för att undvika obehagliga överraskningar. Enligt Kronofogden är det totala skuldbeloppet för trängselskatt över 340 miljoner kr. En ökning med 11 procent.

Om en ägare till ett fordon har mer än 5 000 kr i trängselskatteskulder och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud. Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

En förutsättning för att Kronofogden ska kunna ta ett fordon med stöd av den nya lagen är att skulderna kopplade till fordonet har kommit efter den 1 juli 2014.

Under första månaden 2016 registrerades nästan sju miljoner passager mellan betalstationerna i Stockholm. Totalt i månaden var 18 dagar med trängselskatt. Inkomsterna för staten blev drygt 118 miljoner kronor. Motsvarande siffra för Göteborg är 72 miljoner kronor.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är den myndighet du i första hand ska vända dig till för frågor om trängselskatt. Du kan hantera alla dina ärenden för trängselskatt via Transportstyrelsens e-tjänst, där du även kan anmäla autogiro för betalning av avgifterna.

Tips: Använd Transportstyrelsens app Mina fordon för att se ditt trängselskattesaldo. Med appen kan du dessutom hålla koll på de fordon du äger, göra ett ägarbyte, påställning eller avställning samt hitta information om fordon som ägs av andra. 

Slippa trängselskatt

Det finns flera sätt att slippa betala betala trängselskatt. För det första tas trängselskatt bara ut för bilar. Traktorer, motorcyklar och mopeder betalar alltså ingenting. Stora bussar, militärfordon eller polisbilar betalar inte heller. Detsamma gäller andra utryckningsfordon som ambulanser. 

Den som har ett ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka hos Skatteverket om att slippa betala trängselskatt för sitt fordon. Ansökan kan gälla egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Normalt handläggs en ansökan om befrielse inom en vecka. Om din ansökan beviljas gäller befrielsen från den dag ansökan kom in till Skatteverket. 

På Transportstyrelsens webbplats hittar du en fullständig lista över fordon som är undantagna samt läsa mer om hur du ansöker om befrielse från att slippa betala.

Motorcykel
Motorcyklar är undantagna trängselskatt

Miljöbilar är inte undantagna från trängselskatt. Andra sätt att slippa betala är att använda bildelningstjänster. I många fall slipper man då även parkeringsavgifter. Car2go och Drivenow är exempel på sådana tjänster i Stockholm. De flesta hyrbilar har också trängselskatt inkluderat i priset. Utländska fordon slipper inte betala.

LÄS MER: Slipp trängselskatt med car2Go

 

Avdrag trängselskatt

Den som vill göra avdrag för trängselskatt följer samma regler som övriga avdrag. Egenföretagare får dra av alla utgifter som krävs för verksamhetens kostnad, inklusive trängselskatt. Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift.

Om du reser med egen bil får du även göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt. Dock kan det vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. 

Skatteverket har utmärkt information om vad som gäller på deras webbplats. Här hittar du frågor och svar på det mesta du behöver veta kring avdrag och befrielse från trängselskatt.

Flerpassageregeln i Göteborg

Flerpassageregeln i Göteborg säger att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna. Den här regeln gäller bara i Göteborg. 

 

Trängselskatt utomlands

Just trängselskatter är ett relativt nytt fenomen i bland annat Sverige och Storbritannien, men vägavgifter har länge förekommit i många länder. I Sverige har vi tagit för givet att vägarna finansieras via skattsedeln medan medborgare i flera andra länder sedan länge vant sig vid avgiftsbelagda tunnlar, motorvägar och broar.

Dessutom förbjuder alltfler städer biltrafik i centrum. Hur vägavgifterna betalas skiljer sig åt också åt. Ett vanligt system, som bland annat används i delar av Tyskland, är att i förväg köpa en så kallad vignette, ett klistermärke som sätts på rutan.

Utan en giltig vignette kan man bli stoppad och få betala höga böter. Även kameraövervakning förekommer. På vissa platser finns bemannade betalstationer, där du betalar direkt på plats.

Danmark och Öresundsbron

För att resa till Danmark från Sverige måste man ofta passera Öresundsbron. Öresundsbron är en 15,9 km lång förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö (Lernacken, Limhamn-Bunkeflo) och Köpenhamn (Kastrup, Amager) som öppnade 1 juli 2000. Priserna varierar men blir som regel billigare ju mer man reser. Här hittar du en fullständig prislista

Betalstation Öresundsbron

För resor inom Danmark är Stora Bältbron avgiftsbelagd. Bron är en motorvägs- och järnvägsförbindelse över Stora Bält i Danmark, mellan Fyn i väst och Själland i öst. Den öppnades för trafik den 14 juni 1998. 

Stora Bältbron priser

För en vanlig personbil kostar det 125 kr att passera Stora Bältbron, enkel resa. Priserna över Stora Bält varierar även beroende på bilens storlek och du kan även få rabatter på olika sätt genom att kombinera överfarten med andra färdmedel. Här hittar du en komplett prislista för Stora Bält.

Vägavgifter i Norge

I Norge förekommer s.k bompengar, vilket är avgifter som tas ut på många vägar, landsvägsfärjor och för passage i tunnlar. Bompeng förekommer även i centrala Oslo. Debiteringen sker elektroniskt och som tillfällig besökare är det enklast att köpa ett tillfälligt Autopass kopplat till ditt kreditkort. 

Det finns runt 50 betalstationer i Norge. De flesta sköts med automatisk betalning, men vissa har separata filer för AutoPASS och manuell betalning. Vägtullar finns bland annat i Oslo, Tønsberg, Bergen, Namsos, Stavanger, Kristiansand, Trondheim och Haugesund. 

Enklast betalas vägavgiften genom att kostnaden dras direkt från ditt bankkort. Här kan du läsa mer om vägavgifter i Norge och registrera ditt bankkort för automatisk betalning.

Avgifter i Tyskland

I Tyskland bestäms eventuella avgifter eller trängselskatter på delstatsnivå. Vissa områden som är avgiftsbelagda kallas Umweltzonen (miljözoner) och de flesta är belägna i Ruhrområdet eller i sydvästra Tyskland. I Bremen, Berlin och Hannover finns också  Umweltzonen.

Du får bara köra i en Umveltzone om din bils partikelutsläpp understiger en viss nivå, vilket bevisas genom en miljödekal som sitter på vindrutan.

Dekalkravet gäller även utlandsregistrerade bilar. Fråga efter en Feinstaubplakette. Det behövs ingen miljödekal i Tyskland för att köra på vanliga landsvägar och motorvägar.

Storbritannien och London

I England fungerar systemet ungefär som i Stockholm, med trängselskatter i centrala London under rusningstid. Väg-, bro- och tunnelavgifter förekommer på enstaka ställen, t.ex. på M6 norr om Birmingham. Betalning sker i betalstationer, kontant eller med kort.

Ringvägen M25 runt London är avgiftsbelagd vid Dartfordtunneln/Queen Elizabeth Bridge. Avgiften betalas i förväg eller i efterhand i en Payzone-butik på samma sätt som trängselavgiften i London. Här kan du läsa mer om att bila i Storbritannien

Österike och Schweiz 

Här krävs ett klistermärke på vindrutan för motorvägskörning, en Autobahn-Vignette som köps på större bensinstationer i anslutning till gränsområdena eller direkt vid själva gränsen. Polisen bötfäller tusentals bilister som försökt fuska eller glömt klisterlappen, så var noggrann. 

Frankrike, Italien, Spanien och Portugal

I dessa medelhavsländer är flertalet motorvägar ägda och underhållna av privata bolag. Vanligast är kontant betalning i bemannade betalstationer men kreditkort fungerar också. Du kan räkna ut korrekt avgift för den vägsträcka du vill köra genom att besöka ViaMichelin.  

Övriga länder

I många andra länder, bland annat Turkiet, Grekland och Polen, förekommer helt eller delvis avgiftsbelagda motorvägar. Kontrollera vad som gäller innan du åker till ett visst land för att undvika obehagliga överraskningar.

 

Betalstationer Göteborg

I den här kartan är alla betalstationer i Göteborg utmålade. Det finns totalt 36 betalstationer. 

 

Betalstationer i Stockholm

Kartan visar betalstationer i Stockholm 2016. Det finns totalt 26 betalstationer. 

Bilder från transportstyrelsen.

Uppdaterad 2016-03-18

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...