Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Vad är statslåneränta?

Statslåneräntan är en ränta som används som referensränta när staten stiftar lagar kring skatter. Den bestäms av Riksgälden, en statlig myndighet med uppgift att värna finansiell stabilitet.

Riksgälden beskriver statslåneräntan som "den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan."

För att förstå vad statslåneränta är kan man tänka på den ränta som staten erbjuder när den lånar pengar. När svenska staten lånar pengar från till exempel oss medborgare sker det i form av statsobligationer.

Om du köper statsobligationer får du ofta en mycket låg ränta, statslåneränta, men det beror å andra sidan på att investeringen medför en oerhört liten kreditrisk, eftersom det är staten som är låntagare.

Det går i princip aldrig att förlora pengar på att köpa statsobligationer. Därför kallas ibland statslåneräntan för den riskfria räntan.

Räntan på dessa statsobligationer används sedan som ett riktmärke för att beräkna den långa marknadsräntan. 

Exempelvis ligger statslåneräntan till grund för räntan på CSN-lån samt vid beräkning av ränteavdragsbegränsningar i näringsverksamhet och schlablonintäkt på investeringssparkonto. Den används också för att beräkna bilförmånsvärdet.

Riksgälden uppdaterar statslåneräntan varje torsdag.

LÄS MER: De bästa tipsen för en lägre ränta på lånet

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...