Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Det här behöver du veta om insättningsgarantin

Statens insättningsgaranti ger upp till 950 000 kr tillbaka om banken går i konkurs och upp till 5 miljoner i särskilda fall. Men garantin gäller inte alltid.

Snabbnavigering
Så fungerar statliga insättningsgarantin
När gäller insättningsgarantin?

Sprid pengarna om du sparar mycket
Utökad insättningsgaranti upp till 5 miljoner

 

Så fungerar statliga insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin infördes 1996 för att öka stabiliteten på finansmarknaden. I korthet innebär garantin att du får tillbaka dina sparpengar om banken eller låneinstitutet skulle gå i konkurs.

Före 1996 fanns alltid risken att du blev av med dina pengar vid en eventuell konkurs. Banker är i grunden som vilka företag som helst och kan också gå i konkurs som vilka företag som helst. Därför ansåg staten att det var förenligt med en risk att placera sina pengar i en viss bank. Numera anser staten att bankerna har ett större ansvar.

Regelverket och kraven som reglerar bankerna har därför skärpts avseende bland annat kapitaltäckningskrav. Samtidigt tar staten också ett större ansvar för att undvika stora störningar i samhället om en bank skulle få ekonomiska problem.

Insättningsgarantin baseras på ett EG-direktiv och ett liknande skydd finns i andra EU-länder. Syftet är att spararna inte ska ta ut sina pengar från bankerna i tider av finansiell oro. Efter finanskrisen 2008 höjdes taket för insättningsgarantin ytterligare.

Romerskt pelarhus

Idag gäller insättningsgarantin för belopp upp till 950 000 kronor. Före den 1 juli 2016 var beloppet 100 000 euro men det ansågs tydligare att redovisa garantin i svenska kronor.

Pengarna ska betalas ut till kunden inom 20 arbetsdagar efter att banken gått i konkurs eller från den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska gälla. Det är Riksgälden som ska genomföra utbetalningen till kunden.

Insättningsgarantin finansieras genom insättningsgarantifonden, som i sin tur får pengar genom medlemsavgifter från de anslutna låneinstituten.

Det är således bankerna själva tillsammans med staten som betalar för insättningsgarantin, vilket innebär att det i förlängningen är bankens kunder och skattebetalarna som står för notan.

 

När gäller insättningsgarantin?

En bank eller annat låneinstitut kan inte välja om det vill vara anslutet till insättningsgarantin eller inte.

Konton som är under tillsyn av Finansinpektionen omfattas automatiskt av insättningsgarantin upp till 950 000 kr. Däremot finns det sparinstitut som inte omfattas av garantin och som enbart är registrerade av Finansinspektionen.

LÄS MER: Vad är ränta på ränta?

Myndigheten utövar ingen tillsyn över dessa bolag och de slipper många av de hårda krav som gäller för banker och kreditmarknadsbolag.

Taket för insättningar på konton som inte omfattas av insättningsgarantin är därför 50 000 kr. De här bolagen kan ofta erbjuda betydligt högre ränta än bankerna men skulle de gå i konkurs har du förlorat pengarna.

Spargris

En vanlig sparare behöver som regel inte grubbla över detaljerna i insättningsgarantin. Pengarna hos banken är garanterade och det finns ingen anledning att oroa sig. Om du är osäker på vad som gäller vid en bankkris, kontrollera med din bank.

Bra att veta är att insättningsgarantin gäller per person. Om du delar sparkonto med någon är det maximala beloppet att få tillbaka alltså 1 900 000. Skulle du har flera sparkonton får du inte mer pengar tillbaka vid en konkurs. Garantin gäller endast per kund och per låneinstitut.

Sedan den infördes 1996 har utbetalning från insättningsgarantin skett vid tre tillfällen i Sverige. Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige eller hos ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.

För den som förlorat värdepapper gäller investerarskyddet. Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Ersättningen avgörs av marknadsvärdet på värdepapperna.

 

Sprid pengarna om du sparar mycket

Är du en storsparare? Då är det klokt att sprida dina pengar över konton i flera banker. Insättningsgarantin gäller för belopp upp till 950 000 kr i varje enskilt låneinstitut. Om du fördelat dina pengar över flera banker får du däremot tillbaka 950 000 kr för varje bank som går i konkurs, förutsatt att du har så mycket pengar sparat.

Sedelhög

Som med alla andra tillgångar är det ofta klokt att sprida riskerna. Den som vill investera mer aggressivt kan placera pengarna i något av de sparkonton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. De så kallade inlåningsbolagen erbjuder ibland räntor på upp emot 10 % men då är högsta insatta belopp 50 000 kr. Dock kan du även här sprida pengarna över flera inlåningsbolag för att maximera räntan. Men tänk på att dina pengar inte är skyddade vid en eventuell konkurs.

LÄS MER: Amorteringskravet på bolån: Allt du behöver veta

Om du vill jämföra räntan på sparkonton kan du använda en sajt som jämför priser eller vända dig till någon av nischbankerna som erbjuder högst ränta. Välj en bank som erbjuder ränta också på lönekontot, vilket blir allt ovanligare idag.

 

 

Utökad insättningsgaranti

Från den 1 juli 2016 utökades insättningsgarantin till följd av ett ändringsdirektiv från EU. Nu blir det möjligt att i vissa fall få tillbaka fem gånger så mycket pengar som insättningsgarantin täcker.

De nya reglerna gäller under särskilda omständigheter, som när du sålt din privatbostad och placerat pengarna på bankkontot.

Du ska enligt de nya EU-reglerna kunna bevisa att den stora insättningen pengar kommer från just en försäljning av bostad.

Den utökade insättningsgarantin gäller för belopp upp till fem miljoner kr. Andra skäl till att omfattas av den utökade garantin är en ersättning från ett försäkringsbolag. Ytterligare skäl kan också finnas men grundkravet är att insättningen ska vara kopplad till vissa livshändelser.

Men ha inte pengarna på sparkontot för länge. Den utökade insättningsgarantin gäller högst ett år, därefter gäller vanliga garantin igen. Tanken är att den som exempelvis sålt en bostad och gjort en stor vinst inte tillfälligt ska behöva oroa sig för att förlora pengarna.

21 juni 2016

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...