Hur mycket vill du låna?

 • Kreditbelopp:
 • Månadsränta:

Konsumentkreditlagen: Vad gäller när du tar ett lån?

Konsumentkreditlagen innehåller de rättigheter och skyldigheter som kreditgivare och kredittagare har mot varandra. Den talar om vad som gäller om du som privatperson tar ett lån från en bank eller köper en vara på avbetalning.


Snabbnavigering

Vad är konsumentkreditlagen?
När gäller konsumentkreditlagen?
Vad menas med att lagen är tvingande?
Vad ingår i konsumentkreditlagen?
Du måste gå igenom en kreditprövning
God kreditgivningssed
Som konsument har du rätt att ångra sig
Vad är ett kreditköp?
Hur får man marknadsföra enligt konsumentkreditlagen?
Regler om räntor och avgifter
Vad gör jag om ett företag bryter mot lagen?

 

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen finns till för avtal gällande krediter. Lagen anger vilka rättigheter och skyldigheter man har, både som kreditgivare och kredittagare. Lagen gäller för kreditavtal som företag erbjuder privatpersoner och gäller därför inte när ett företag ansöker om en kredit.

Du kan aldrig få sämre villkor än vad lagen anger

Konsumentkreditlagen är tvingande. Med det menas att kreditgivarna måste följa lagen när de tecknar ett kreditavtal. Som privatperson kan du aldrig få sämre villkor än vad lagen anger.

 

När gäller konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen gäller för varje kreditavtal som tecknas mellan en kreditgivare och kredittagare. Kreditavtalen gäller inte bara för lån utan även när man köper t.ex. hemelektronik och fordon på kredit.

Konsumentkreditlagen gäller bland annat:

 • När en konsument blir erbjuden en kredit av ett företag
 • Kreditkort
 • Kontokrediter
 • Smslån/snabblån
 • Privatlån
 • Avbetalningsköp

LÄS ÄVEN: Skillnaden mellan kreditkort och debetkort

Konsumentkreditlagen gäller inte för bland annat:

 • Pantbank
 • Studielån
 • Bolån (endast vissa regleringar)
 • Fakturaköp

 

Lagen är tvingande

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag. Ett företag får därför inte undgå lagen (om det inte är till konsumentens fördel). Företaget får alltså inte erbjuda konsumenten sämre villkor än vad lagen anger.

 

Vad ingår i konsumentkreditlagen?

Bland det viktigaste i konsumentkreditlagen är kreditprövning och god kreditgivningssed men lagen reglerar även regler om:

 • Information om marknadsföring
 • Vilka uppgifter konsumenten får ta del av
 • Ränta
 • Avgifter
 • Dokumentation
 • Ångerrätt
 • Tillsyn
 • Kontantinsats

 

Du måste gå igenom en kreditprövning

Alla företag som erbjuder kreditavtal till konsumenter är skyldiga att göra en kreditprövning. Om en kreditprövning inte görs får krediten inte beviljas.

Kreditprövningen finns till för att kreditgivaren ska kunna avgöra om kredittagaren har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att kunna återbetala krediten. Om du blir avslagen på grund av kreditprövning har du rätt att informeras om orsaken av kreditgivaren.

 

God kreditgivningssed

God kreditgivningssed betyder att kreditgivaren ska ha tillräckligt med information om kredittagarens ekonomi för att kunna göra en säker bedömning om att bevilja eller avslå krediten. Krediten får alltså endast beviljas om kreditgivaren är säker på att kredittagaren kan återbetala krediten.

God kreditgivningssed innebär också att du kan få delar av avtalet förklarade för att förstå vad det innebär samt vilka kostnader du avtalar om.

Branschföreningen vill verka för en sund kreditgivning

S.K.E.F är en förening som vill skapa förutsättningar för säkra smslån/snabblån. För att bli medlem i föreningen måste företaget under 6 månaders tid granskas i hur det förhåller sig till regler om långivning. Det krävs även att företaget har god kreditgivningssed.

Utöver de kraven så måste företaget vara registrerat hos Finansinspektionen, följa PUL (Personuppgiftslagen) samt bedriva en stabil verksamhet.

 

Som konsument har du rätt att ångra sig

Konsumenter kan ångra ett kreditavtal inom 14 dagar från dagen man ingick avtalet eller den dagen du mottog avtalet. Enligt konsumentkreditlagen ska du ha möjlighet att återbetala ditt lån tidigare än avtalat datum. Om du väljer att förtidsinlösa ditt lån behöver du endast betala ränta för de dagarna du haft lånet och kreditgivaren har inte rätt att kräva någon extra ersättning.

Men det finns ett undantag då kreditgivaren kan kräva det. Det är om du beviljats ett lån med bunden ränta. Då kan du behöva betala för de kostnader som kreditgivaren förlorat på grund av att du förtidsinlöst ditt lån, det kallas även för ränteskillnadsersättning.

Du kan även bli skyldig att återbetala hela krediten i förskott om kreditgivaren säger upp krediten. Kreditgivaren kan endast säga upp den om du inte betalar i tid.

Bra att veta:

 • Om du köper en vara på kredit har företaget rätt att ta tillbaka varan om du inte betalar i tid. För att företaget ska kunna gör det måste du blivit informerad innan köpet (det måste framgå i avtalet).

 

Vad är ett kreditköp?

Om ett företag säljer något till en konsument som de inte kräver direkt betalning för kallas det för kreditköp. Delbetalning eller avbetalning är exempel på kreditköp. Man kan säga att konsumenten lånar pengar av säljaren då man får produkten/tjänsten och betalar senare.

Många butiker samarbetar med olika långivare som ex. Wasa Kredit. När en kund handlar med avbetalning blir personen beviljad ett kreditutrymme som oftast är större än vad produkten kostar.

Ibland får även kunden ett kreditkort skickat till sig. En avbetalning på en produkt är ungefär som ett lån och kan därmed påverka din kreditvärdighet.

 

Hur får man marknadsföra enligt konsumentkreditlagen?

Enligt lagen om konsumentkrediter så måste kreditgivaren ange den effektiva räntan i all marknadsföring.

Den effektiva räntan hjälper konsumenterna att tolka vad den totala kostnaden av krediten är. Kreditgivaren måste informera konsumenten om korrekt information i sin marknadsföring.

 

Regler om räntor och avgifter

Kreditgivaren måste informera kredittagaren om den ränta som ingår i avtalet. Dessutom måste räntan tillsammans med alla avgifter anges för ett år (effektiv ränta). En kreditgivare får därför inte endast ange ränta för en månad. Alla sorters avgifter så som uttagsavgifter och uppläggningsavgifter måste framgå i avtalet.

 

Vad gör jag om ett företag bryter mot lagen?

Om du har problem med ett företag som bryter mot konsumentkreditlagen kan du få råd av:

- Hallå konsument

- Konsumentvägledningen i din kommun

- Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Om du är medveten om att ett företag bryter mot konsumentkreditlagen kan du även anmäla kreditgivaren till Konsumentverket. På så sätt bidrar du till mer rättvisa villkor för alla kredittagare.

2016-10-05

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...