Hur mycket vill du låna?

 • Kreditbelopp:
 • Månadsränta:

Vad innebär det att leva på existensminimum?


När en person genomgår en skuldsanering på grund av höga skulder behöver personen leva på existensminimum under skuldsaneringstiden. Existensminimum är det minsta beloppet per månad som man behöver klara sig på för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Snabbnavigering 

Vad är existensminimum?
Vem får existensminimum?
Hur mycket får man i existensminimum?
Vad ska existensminimumet räcka till?

 

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp som krävs för att kunna överleva i en månad. Det som ingår i existensminimumet är alltså det nödvändiga du behöver betala för, så som boendekostnad, mat och sjukvård. Socialstyrelsen och Kronofogden räknar tillsammans ut summan som behövs för att någon ska klara av sina nödvändiga utgifter.

 

Vem får existensminimum?

Alla svenska medborgare som är skuldsatta och går igenom en skuldsanering eller av andra skäl har en svår ekonomisk situation får leva på existensminimum.

 

Hur mycket får man i existensminimum?

Existensminimumet beräknas månadsvis och beloppet du får beror på din situation. Beslutet är därför individuellt. Här kan du räkna ut ungefär hur mycket du skulle få i existensminimum.  

Läs även: Behöver du hjälp att avsluta dyra abonnemang?  

 

Vad ska existensminimumet räcka till?

Beloppet du får ska först och främst täcka din boendekostnad. Det läggs även till ett normalbelopp som ska täcka allt annat utöver boendekostnaden. Normalbeloppet baseras på hur många som bor i hushållet och hur gamla de är.

Det här ska existensminimumet räcka till:

 • Boendekostnad
 • Mat
 • Kläder
 • Telefoni
 • El
 • Försäkringar
 • Hygienartiklar
 • Internet
 • Tillfälliga avgifter

Normalbeloppet kan påverkas av eventuella bidrag så som underhållsbidrag, studiebidrag och barnbidrag. Kostnaden av bidraget dras då av normalbeloppet. Detsamma gäller för boendekostnaden. Om du får bostadstillägg eller bostadsbidrag minskar beloppet med det.

Under vissa månader kan man råka ut för utgifter som inte ingår i existensminimumet men då kan man söka tillägg för dessa utgifter:

 • Läkarbesök och medicin (endast tills du uppnått högkostnadsskyddet)
 • Barnomsorg och underhållsbidrag
 • Om du har speciell kost
 • Glasögon
 • Tandläkarkostnader
 • Vägen till och från jobbet
 • Barn du är försörjningsskyldig för

Om du känner att ditt existensminimum inte räcker till alla utgifter bör du alltid kontakta Kronofogden. Du kan även kontakta oss på Credway för råd om hur du bör gå tillväga när du fått en större utgift du inte kan hantera.

2016-09-19

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...