Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Skillnaden mellan debetkort & kreditkort

Vad är debetkort? Debetkort är ett bankkort där pengarna debiteras direkt från kontot och är idag det vanligaste sättet att betala på. Alternativet till debetkort är oftast ett kreditkort. Debetko...

Vet du vad statslåneränta är?

Vad är statslåneränta? Statslåneräntan är en ränta som används som referensränta när staten stiftar lagar kring skatter. Den bestäms av Riksgälden, en statlig myndighet med uppgift att värna finansi...

Låna pengar till körkort

Låna pengar till körkort Att ta körkort är för de flesta förenat med en stor kostnad. Många tar ett lån för att fixa kortet, men hur mycket behöver du låna och vilken typ av lån passar bäst? Har d...

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...