Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Konsumentkrediter och konsumentkreditlagen

Vad är egentligen en konsumentkredit och vilka lagar och regler är det som gäller? Här förklarar vi de olika begreppen.

Snabbnavigering

Vad är en konsumentkredit?
Vad säger konsumentkreditlagen?
Konsumentkrediter utan säkerhet
Så kontrolleras företagen
Ansvarsfull kreditgivning

 

Vad är en konsumentkredit?

En konsumentkredit är ett lån som ges till en privatperson av en långivare som har tillstånd att bedriva utlåning enligt konsumentkreditlagen.

Lånet får användas till köp av sådant som används för personligt bruk. Det kan exempelvis handla om lån till bil, bostad eller varor. Bostadslån skiljer sig dock från andra konsumentkrediter då bostadslån som regel kräver att låntagaren lämnar en säkerhet (pant) för lånet. Ett bolån hos exempelvis SBAB kallas därför inte för konsumentkredit.

Vid ett bostadslån är det bostaden som garanterar säkerheten för lånet. Bostadslån omfattas dessutom av en annan lagstiftning än vanliga konsumentkrediter. Det som i vardagligt tal kallas för konsumentkrediter är ett lån utan säkerhet.

Det är lätt att blanda ihop konsumentkrediter med termer som privatlån, kontokrediter och blancolån men egentligen är alla dessa lånetermer konsumentkrediter. Dock skiljer sig produkterna åt i vissa fall även om regelverket är detsamma. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan olika lån.

För att kunna erbjuda konsumentkrediter måste ett företag ha tillstånd från Finansinspektionen. Tillståndet krävs oavsett om företaget erbjuder lånen själva eller enbart är låneförmedlare, som sajten Compricer.

En låneförmedlare jämför lån och förmedlar lånen vidare till den egentliga långivaren. Men för detta krävs alltså också tillstånd från Finansinspektionen.


Hand som tar emot pengar

 

Vad säger konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar villkoren mellan långivare och konsument. Den regleras i Lag (2014:275) om viss verksamhet inom konsumentkrediter och Konsumentkreditlag (2010:1846) samt föreskrifter och allmänna regler hos Finansinspektionen respektive Konsumentverket.

Det finns också andra lagar som påverkar området konsumentkrediter, framförallt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och Personuppgiftslagen (1998:204). Samtliga långivare som erbjuder konsumentkrediter måste följa Personuppgiftslagen och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt.

Som kreditgivare måste man alltså förhålla sig till ett omfattande regelverk. För lån som lämnas av staten eller av pantbanker gäller andra lagar, som Pantbankslagen.

 

 

Konsumentkrediter utan säkerhet

När man pratar om konsumentkrediter i dagligt tal syftar man på lån utan säkerhet som omfattas av konsumentkreditlagen. Lån med säkerhet, som bostadslån, är tekniskt sätt också konsumentkrediter, men lagstiftningen skiljer sig åt något.

Lån utan säkerhet innebär inte att lånet beviljas till vem som helst. Oavsett om lånet kallas för kontokredit, blancolån eller privatlån är långivaren skyldig att göra en noggrann kreditprövning.

Kreditprövningen som görs av konsumentkreditföretag tar bland annat hänsyn till återbetalningsförmågan, deklarerad inkomst, mängden tillgångar och bostadssituation.

 

 

Så kontrolleras företagen

Kreditgivningen ska bedrivas ansvarsfullt och detta ska säkerställas av bland annat Finansinspektionen och Konsumentverket. Konsumenter som känner sig felaktigt behandlade kan anmäla detta till Konsumentverket.

Finansinspektionen genomför regelbundet egna kontroller för att säkerställa att verksamheten lever upp till det regelverk som finns. Man utreder också misstanke om penningtvätt. 

 

Ansvarsfull kreditgivning

När en kreditprövning görs för nya kunder sker alltid någon form av kreditupplysning. På Credway använder vi kreditupplysningsföretaget Creditsafe. En kreditupplysning hos Creditsafe påverkar, till skillnad från UC, inte låntagarens kreditvärdighet negativt. Detta då antalet förfrågningar inte registreras.

En omfrågekopia skickas däremot hem till kunden, vilket är reglerat i lag. Den som inte vill motta en fysisk kopia på posten kan aktivera en digital brevlåda hos Kivra. För att ansöka om högre lånebelopp kräver oftast långivaren att det tas en UC. Eftersom mängden förfrågningar hos UC påverkar kreditvärdigheten hos låntagaren bör man som konsument undvika att det tas en UC-förfrågan när man ansöker om mindre lån.

Ansvarsfull kreditgivning betyder inte alltid att det är omöjligt att få lån med betalningsanmärkningar. Du kan få en konsumentkredit trots betalningsanmärkning från vissa långivare, beroende på hur din kreditvärdighet ser ut i övrigt. Ofta är det helheten som avgör.

En del företag som erbjuder konsumentkrediter är dock inte seriösa. Var noggrann och läs igenom villkoren. Försök undvika företag som tillämpar dolda avgifter. Till skillnad från ränta kan dessa avgifter inte dras av i deklarationen. All ränta du betalar in till ett konsumentkreditföretag är nämligen avdragsgill med upp till 30 %. Glöm heller inte att jämföra långivare innan du bestämmer dig.

2016-06-16

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...