Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Annuitetslån eller rak amortering?

I denna artikel får du lära dig allt du behöver veta om annuitetslån och rak amortering. Hur de skiljer sig från varandra, fördelar och nackdelar, hur du beräknar kostnader och mycket mer.

Snabbnavigering

Vad betyder amortering?
Vad är ett annuitetslån?
Vad är rak amortering?
Fördelar och nackdelar med annuitetslån
Fördelar och nackdelar med rak amortering
Räkneexempel

 

Vad betyder amortering?

Amortering är den del av lånekostnaden som du återbetalar på skulden. Oftast när du betalar tillbaka på ett lån betalar du både räntekostnad och en amorteringskostnad. Det finns många olika sätt att amortera på sitt lån. I texten nedan förklarar vi, och redogör, för de vanligaste sätten att amortera och betala ränta på sitt lån. 

Läs mer: Så fungerar amorteringskravet för bolån

Vad är ett annuitetslån?

Den sammanlagda kostnaden för ett lån består av två olika delar, räntekostnad och amortering. Om man som låntagare väljer att teckna ett annuitetslån betyder det att den totala kostnaden för lånet uppgår till samma summa varje månad tills lånet är återbetalt. Det som skiljer sig åt är hur mycket ränta respektive hur mycket man amorterar varje månad. 

För ett annuitetslån är räntedelen av månadskostnaden större i början av lånet och minskar sedan varje månad. I takt med att räntekostnaden blir lägre så höjs kostnaden för amorteringen.

Bild som illustrerar annuitetslån

 

Vad är rak amortering?

Om man som låntagare istället väljer rak amortering på sitt lån kommer den totala kostnaden för lånet vara högre i början av lånet än vad den är mot slutet. Detta för att låntagaren amorterar tillbaka lika mycket på lånet varje månad. På så sätt sjunker räntekostnaden med tiden och därmed också den totala månadskostnaden.

Om du väljer annuitetslån får du alltså en jämnare återbetalningsplan. 

Bild som illustrerar rak amortering

 

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

I vilka lägen kan det vara bra för dig att ta ett annuitetslån? Den kanske största fördelen med ett annuitetslån är att det är väldigt förutsägbart. Som låntagare betalar man exakt lika mycket på lånet från första månaden till och med sista månaden. Detta gör att det blir lättare att planera sin privatekonomi. En annan fördel gentemot rak amortering är att låntagaren betalar mindre på lånet inledningsvis än vad hon hade gjort vid rak amortering.

Den största nackdelen med annuitetslån är att den totala räntekostnaden blir högre jämfört med om man väljer rak amortering.

 

Fördelar och nackdelar med rak amortering

Väljer du rak amortering så blir den totala lånekostnaden lägre jämfört med ett annuitetslån. Detta eftersom man amorterar mycket redan från första månaden vilket betyder att räntan blir lägre för varje månad.

Nackdelen med rak amortering är att lånekostnaden är ganska dyr i början av lånet.

 

Räkneexempel

De två olika sätten av betala tillbaka sitt lån på kan tyckas låta krångligt. Med hjälp av bilder och räkneexempel blir det däremot mycket tydligare. I vårt exempel kommer vi använda oss av följande siffror:

 Lånebelopp: 100 000 kr
 Årsränta: 2 % (fast ränta)
 Avbetalningstid: 2 år (24 månader)

Räkneexempel för annuitetslån

För att räkna ut hur mycket du ska betala varje månad om du väljer annuitetslån kräver det att räntan är fast. I vårt exempel är årsräntan bunden till 2 %. I exemplet nedan kan man tydligt se hur amorteringenskostnaden för lånet hela tiden höjs samtidigt som räntekostnaden sänks, men den totala kostnaden för lånet förblir densamma varje månad. 

Månadsbetalning: Amortering Ränta Totalt att betala Kvar på lånet
1 4083 kr 172 kr 4255 kr 95 917 kr
2 4090 kr 165 kr 4255 kr 91 827 kr

Den totala räntekostnaden efter 24 månader: 2 096 kr

Räkneexempel för rak amortering

Vi använder oss av samma belopp, avbetalningstid och årsränta även för exemplet med rak amortering. Här kan man tydligt se hur den totala månadskostnaden blir lägre för varje månad samtidigt som att amorteringskostnaden ligger kvar på samma nivå. 

Månadsbetalning: Amortering: Ränta: Totalt att betala: Kvar på lånet:
1 4 166 kr 166 kr 4 332 kr 95 833 kr
2 4 166 kr 159 kr 4 325 kr 91 666 kr

Den totala räntekostnaden efter 24 månader: 2 083 kr

I våra exempel kan vi klart och tydligt se skillnaden mellan annuitetslån och rak amortering. Slutkostnaden för lånet blev högre när vi använde oss av annuitetsmodellen medan kostnaden inledningsvis var lägre för annuitetslånet. Skillnaden i vårt exempel var dock inte jättestor. Men ju högre lånebelopp och ju högre ränta du har på lånet kommer slutkostnaden skilja sig åt ännu mer beroende på vilken amorteringsform du använder dig av.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...