Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Klagomålshantering

Vi utför kontinuerliga kundundersökningar och har en löpande dialog med kunder på olika sätt eftersom våra kunders åsikter är viktiga för oss och vår fortsatta utveckling. Oavsett hur välfungerande en organisation är vet vi dock att det kan uppstå tillfällen då en kund kan känna sig missnöjd och då tycker vi det ska vara enkelt att framföra sina klagomål.

Så lämnar du klagomål

Om du vill lämna klagomål görs det i första hand med den kredithandläggare som hanterat ditt ärende eller som du haft kontakt med. Skulle du vilja göra ett mer formellt klagomål går det bra att fylla i nedan formulär. Ditt klagomål går direkt till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för vår klagomålshantering är bolagets verkställande direktör.

Handläggningstid och svarsgaranti

Vi försöker alltid hantera klagomål och svara så fort som möjligt dock högst inom 14 dagar. Skulle klagomålet kräva längre hantering, exempelvis p.g.a. utredningsskäl, meddelar vi självklart om detta till den som lämnat klagomålet.

Ditt klagomål betyder mycket för oss

Kundklagomål är någonting som vi värdesätter väldigt högt och välkomnar. Det ger oss möjlighet att få veta vad våra kunder är missnöjda med för att vi ständigt ska kunna förbättras och få dig som kund att känna dig nöjd.

Klagomålspolicy

Vi hanterar klagomål på ett sakligt och enhetligt sätt och följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Målet för vår klagomålshantering är att du som kund ska vara nöjd med hanteringen av klagomålet. 

Kostnadsfri rådgivning

Om du är missnöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för kostnadsfri rådgivning och vägledning. 

Konsumenternas Bank- & Finansbyrå
Telefon: 0200 – 22 58 00
Hemsida: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt klagomål kan du klaga till Allmänna Reklamationsnämnden eller få ärendet prövat i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden
Telefon: 08 – 508 860 00
E-post: arn@arn.se
Hemsida: www.arn.se

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...